Taqwim Perancangan Tahunan Peperiksaan

Perincian
BIL AKTIVITI TARIKH PERANCANGAN
1 BENGKEL APLIKASI SISTEM ANALISA PEPERIKSAAN  1 FEBRUARI 2012
2  TAKLIMAT PEPERIKSAAN DALAMAN
3  TAKLIMAT PEPERIKSAAN SPM UNTUK BAKAL CALON SPM 2013 6 JANUARI 2012
4  PENDAFTARAN PMR 2012 1 FEB - 30 MAC 2012
5  PENDAFTARAN SPM 2012 1 - 30 MAC 2012
 6  PLBS / ULBS / PEKA 1 JAN - 31 JULAI 2012
 7  UJIAN PRESTASI 1 5 - 9 MAC 2012
 8  TARIKH AKHIR SERAH MARKAH UP 1 22 MAC 2012
 9  POST MORTEM UP 1 27 MAC 2012
10 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 7 - 25 MEI & 14 - 25 MEI 2012
11 TARIKH AKHIR SERAH MARKAH PPT 14 JUN 2012
12 ANALISA KEPUTUSAN PPT 18 JUN 2012
13 POST MORTEM PPT 27 JUN 2012
14 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 3 - 7 OGOS 2012
15 POST MORTEM PERCUBAAN PMR 27 OGOS 2012
16 KEMASUKAN MARKAH KERJA KURSUS PMR 27 OGOS 2012
17 GERAK-GEMPUR PMR 28 OGOS 2012
18 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SMA 15 -18 OGOS 2012
19 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 3 - 21 SEPT 2012
20 POST MORTEM PERCUBAAN SPM 8 OKTOBER 2012
21 KEMASUKAN MARKAH KERJA KURSUS/PEKA/ULBS/SPM 1 - 31 OGOS 2012
22 GERAK -GEMPUR SPM 11 OKTOBER 2012
23 UJIAN PRESTASI 2 16 - 20 JULAI 2012
24 POST MORTEM UP 2 31 JULAI 2012
25 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 8 - 19 OKTOBER 2012
26 PEPERIKSAAN PMR 8 - 12 OKTOBER 2012
27 PEPERIKSAAN SMA 23 -26 OKT 2012
28 TARIKH PENYERAHAN MARKAH AKHIR TAHUN 2 NOV 2012
29 HARI PELAPORAN 7 NOV 2012
30 PEPERIKSAAN SPM 13 NOV 2012

* TERTAKLUK PADA PINDAAN DAN SEBARANG PERUBAHAN AKAN DIMAKLUMKAN KELAK